เกี่ยวกับเรา AWC

เกี่ยวกับ AWC Wellness Clinic

“เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตนเอง คือ สวยอย่างมีเอกลักษณ์ ในสไตล์ของเราเอง ไม่อิงกระแสแฟชั่นเพียงอย่างเดียว แต่การดูแลจากภายนอกเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอและยั่งยืน จึงนำความคิดนี้มาจับมือร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เวชศาสตร์ป้องกัน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคผิวหนังและความงาม เพื่อมอบการดูแลสุขภาพจากภายในควบคู่ไปกับการทำทรีตเม้นต์เพื่อความงาม นอกจากที่จะได้สุขภาพที่ดีขึ้นแล้วยังช่วยลดความถี่และส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำทรีตเม้นต์ได้เพราะสุขภาพดีขึ้นจากภายในด้วย”
คลินิกดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีแนวคิดมาจาก Be Your Best Version เป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ส่งเสริมการรักษาสุขภาพและความงามจากภายในสู่ภายนอกโดยมีบริการด้านความงามและการดูแลสุขภาพครบวงจร แก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ เพื่อผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุดและถูกใจคนไข้มากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงามร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ป้องกันที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี คอยให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของคนไข้รายบุคคลเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งมีบริการครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพและความงามในที่เดียว

ติดต่อ

ที่อยู่

ศูนย์การค้า The Coast Village ห้อง A205 เลขที่ 888 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260 (ติดสถานี BTS บางนา) เดินทางเชื่อมกับ Sky Walk

โทร

061-641-2639

อีเมล์

info@awcwellnessclinic.com

ติดตาม
ติดต่อคลินิกเสริมความงาม

ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง